Tréning podľa temperamentu. Cholerik so flegmatikom v telocvični

Potíte sa trikrát týždenne v posilňovni alebo preahujete na joge, ale máte z toho zlý pocit? Možno ste si nevybrali typ pohybu alebo intenzitu cvičenia vhodné práve pre vás. A ako zvoliť správnu aktivitu, frekvenciu a spôsob tréningu?


Veľa pomôže zamyslieť sa nad svojím temperamentom

Temperament určuje, akí sme, ako sa správame voči okoliu aj vnútorne voči sebe. Ide o nemennú charakteristiku "na celý život". Podľa temperamentu sa ľudia delia do štyroch skupín-na sangvinik, cholerikov, flegmatikov a melancholikov. Nikto samozrejme nie je "čistokrvný" sangvinik, cholerik, flegmatik alebo melancholik, v každom z nás sa mieša v rôznom pomere prvky všetkých štyroch základných typov, vždy je však možné stanoviť, ktorý temperament u konkrétneho človeka prevláda

Spoznáte sa

K presnému určeniu temperamentu existujú špeciálne dotazníky, ktoré musia vyhodnotiť psychológ. Pre základnú orientáciu však poslúži aj nasledujúci prehľad.

Sangvinik = stabilný extrovert: optimistický, veselý, rýchly, zhovorčivý, rozhodný, nenútený, spoločenský, prístupný, ľahkomyseľný, povrchné, čulý, bezstarostný; ľahko sa prispôsobuje, živo reaguje, dobrý vodca.

Cholerik = labilný extrovert: nedůtklivý, nepokojný, útočný, vznetlivý, impulzívny, aktívny, samostatný, energický, optimistický, agresívny, vzdorovitý, prudký; rýchlo pracuje a koná, bez problémov sa presadzuje, ľahko citovo vzplanie, často menia svoje postoje.

Flegmatik = stabilný introvert: rozvážny, vytrvalý, znášanlivý, priateľský, pomalší, pasívny, spoľahlivý, náladovo vyrovnaný, pokojný, starostlivý, mierumilovný, ovládajúci sa; miluje poriadok a ťažko menia svoje správanie.

Melancholik = labilný introvert: vážny, svedomitý, zodpovedný, dôkladný, bojazlivý, skleslý, urážlivý, náladový, úzkostlivý, rezervovaný, samotársky, tichý, pesimistický, citlivý; prejavuje hlboké a trvalé city.

Každému čo jeho jest

Na výkon v tréningu samozrejme majú okrem temperamentu vplyv aj iné okolnosti: aktuálny psychický stav (nálada), chuť do činnosti (motivovanosť) a úroveň bdelosti (stupeň aktivácia, tj momentálnej energetickej možnosti). Od temperamentu sa však odvíja reakcia organizmu na záťaž, a preto je jeho znalosť dôležitá na určenie typu a intenzity tréningu aj spôsobu a dĺžky regenerácie. Rozdiely sú naozaj výrazné... rozvážnym a vytrvalým flegmatikům nevadí dlhé tréningy, pretože sa pomalšie dostávajú do tempa, ale vyžadujú tiež dlhú regeneráciu. Naopak vznetliví, rýchli a energickí cholerici ocenia krátke, intenzívne a časté cvičenie. Radi sa predvádzajú, takže s chuťou športujú v skupine, ktorej členovia sa navzájom provokujú. S nasadením to však nesmú preháňať, pretože im čoskoro dôjde šťava a musia si oddýchnuť; relaxácie však nemusí byť dlhá. Samostatným, činorodým a optimistickým sangvinikům vyhovujú náročné, dlhé, časté a pestré tréningy. Nepoznajú však mieru, nedokážu odolať žiadne výzve a skúške hraníc vlastných možností, a tak sa vystavujú nebezpečenstvu pretrénovania. Opakom sangvinik sú hĺbaví a citliví melancholici so slabou vôľou, ktoré unavia už samotný pohľad do telocvične - potrebujú len krátke, nie príliš namáhavé tréningy bez porovnávania s ostatnými a empatického trénera schopného povzbudiť ich aspoň k nejakému výkonu.

Očami trénera

Aký spôsob tréningu vyhovuje predstaviteľom každej zo štyroch základných temperamentových skupín, sme sa opýtali profesionálneho trénera a lektora Mgr. Jana Větrovského z Centra zdravého pohybu v Poděbradoch.

Sangvinik: "Asi najlepší typ pre športový tréning. Nemá problém sa podriadiť, hodí sa pre neho snáď všetky tréningové kombinácie. Je odolný, má vysoký prah rezistencie voči záťaži.

Ani po náročnej lekcii sa necíti príliš unavený a čoskoro je pripravený na ďalšie. Práve preto je potrebné mu občas pripomenúť, že nemusí ísť zakaždým na doraz a že by mal tiež odpočívať. A pred každým tréningom sa dôkladne rozcvičiť."

Cholerik: "Má problémy rozvrhnúť si sily na celú lekciu, zvyčajne prepáli už začiatok. Na druhú stranu sa únavy rýchlo zbaví. Ideálny typ pre viacfázový, ale krátky a ľahší tréning. Stačí mu prvky a cviky v základnej variante, bez postupov a metód zvyšujúcich ich náročnosť. Na rozdiel od sangvinika by sa mal rozcvičovať len krátko, pretože už do zahriatie investuje veľa síl."

Flegmatik: "Pomalý vo všetkom - v reakcii na záťaž, v nástupu únavy i regeneráciu. Z toho vyplýva nevyhnutnosť dlhších rozcvičiek, zintenzívnenie a predĺženie tréningov a dlhých páuz medzi nimi.

Pri takomto režime sa samozrejme nedá aplikovať viacfázový tréning. Flegmatik v rámci jednotlivých lekcií znesie aj vysokú záťaž, musia si však naplánovať dostatočnú dobu na regeneráciu."

Melancholik: "Dobre odpovedá aj na malú záťaž, ale rýchlo sa unaví a potrebuje dlhú dobu na zotavenie. Trénovať denne, alebo dokonca viacfázovo mu určite nemožno odporučiť, optimálne je trikrát týždenne. Tréning by mal byť skôr kratšie a nie príliš vyčerpávajúce. Kvalitnej regenerácie a pauzy medzi lekciami zakladajú u tohto typu dobrý pocit z cvičenia."

  • sangvinik = dlhý tréning, krátka regenerácia
  • cholerik = krátky tréning, krátka regenerácia
  • flegmatik = dlhý tréning, dlhá regenerácia
  • melancholik = krátky tréning, dlhá regenerácia

Prístup k tréningu

Sangvinik: Vydrží aj náročný tréning, a ešte si pridá. Nepotrebuje detailné vedenie, pretože má dostatok sebadisciplíny a disciplíny. Má rád, keď si môže podľa svojich pocitov vybrať z mnohých variantov tréningu.

Cholerik: Uprednostňuje pestrosť - rozmanité tréningové metódy, premenlivý počet opakovaní i sérií a rôznu hmotnosť záťaže, inak sa začne nudiť. Jeho nevýhodou je nesústredenosť, nezodpovedné, nedôslednosť a podliehanie citovým hnutiam, čo môže viesť až k zraneniu.

Flegmatik: Dokáže trénovať aj veľmi samostatne podľa vopred stanoveného rozpisu. Nevadí mu jednotvárnosť a opakovanie stále rovnakých prvkov - naopak, vyžaduje je. Zmeny v skladbe lekcie prijíma neochotne, preto môže jeho výkonnosť stagnovať. Vedenie je pre neho veľmi dôležité, pretože akékoľvek narušenie zo strany tretej osoby ho môže ľahko vykoľajiť a odviesť jeho pozornosť od cvičenia.

Melancholik: Oriešok pre každého trénera. Bez neustáleho dohľadu a usmerňovanie ho čoskoro premôžu svalová bolesť a odpor k tomu, čo ju vyvolalo - teda k cvičeniu. Neznáša dlhotrvajúcej záťaž, na ktorú reaguje psychosomatickými ťažkosťami. Práve u tohto typu môže tréner "drsňák" vyvolať svojimi požiadavkami precitlivenú, plačlivou reakciu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: